.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

ممم

1ابان    روزاطلاع رسانی هباتیت

5ابان    روزجهانی کاردرمانی

7ابان    روزجهانی سکته مغزی

15 ابان روزافتتاحیه بهداشتیاران مدرسه

21ابان   روزجهانی بنومونی

23ابان   روزجهانی دیابت وروزجهانی اتاق عمل

23تا30   هفته حمایت ازبیماران کلیوی

27ابان تا3اذر   هفته جهانی خودمراقبتی

30ابان  یادواره قربانیان حوادث ترافیکی

 

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492