.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

پوکط

1مهر:روزجهانی پاک سازی کوهستان

3مهر:روزجهانی قلب

7مهر:روزاتش نشانی وایمنی

8مهر:روزجهانی ناشنوایان

9مهر:روزجهانی سالمندان

11مهر:روزجهانی زیستگاه

14مهر:روزجهانی دامپزشکی

17مهر:روزجهانی کودک

11تا17مهر:هفته مبارزه باسرطان

18مهر:روزجهانی بهداشت روان

20مهر:روزاسکان معلولین وسالمندان

20مهر:روزجهانی کاهش بلایای طبیعی

21مهر:روزمبارزه باسل

23مهر:روزجهانی نابینایان

24مهر:روزجهانی غذا

25مهر:روزجهانی کمردرد

26مهر:روزورزش

29مهر:روزجهانی مبارزه باپوکی استخوان

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492