.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

سینا

1 شهریورروزپزشک:

دستهایی که شفامیدهند مقدس ترازلب هایی هستندکه دعامیخوانند

سلروزبزرگداشت ابوعلی سینا وروزپزشک مبارک باد

19شهریور:

روزپیشگیری ازخودکشی

30شهریور:

روزجهانی الزایمر

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492