.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

ولادت
ماه فروماندازجمال محمد سرونباشدبه اعتدال محمد
آدم ونوح وخلیل وموسی وعیسی آمده مجموع درظلال محمد
سعدی،اگرعاشقی کنی وجوانی عشق محمدبس است وآل محمد

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492