.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

ضربه
1خرداد روزبهره وری وبهینه سازی مصرف
4تا10خرداد هفته بدون دخانیات
10خرداد روزجهانی بدون دخانیات
12خرداد روزجهانی شیر
16خرداد روزجهانی محیط زیست
19تا25خرداد هفته ارتقای اگاهی ضربه مغزی
25خرداد روزجهانی انتقال خون
24تا30خرداد هفته ایمنی غذا

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492