.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

333
4فروردین روزجهانی مبارزه باسل

18تا24فروردین هفته ریشه کنی فلج اطفال

23فروردین روزجهانی دندانپزشکی وروزملی مبارزه باسرطان

28فروردین روزجهانی هموفیلی

30فروردین روزعلوم ازمایشگاهی

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492