.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

- 1تا7هفته حمایت از بیماران هموفیلی 9 روز اهدا خون 10-16 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 30 هفته تکریم و بهداشت مساجد

رمضان میسوزاندوعیدفطرمینوشاند,ان یکی زهرگناه واین یکی عطرلقا,مبارک باد ان سوزش واین نوشش

6تیر:روزجهانی مبارزه باموادمخدر 13تیر:روزملی مبارزه بابیماریهای مشترک انسان وحیوان 25تیر:روزجهانی جمعیت 26تیر:روزمددکاری 25-31تیر:هفته بهزیستی

15اردیبهشت ماه بعنوان روز جهانی ماما نام گذاری شده است.

روز29فروردین با عنوان روزجهانی هموفیلی نامگذاری شده استآدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492